2017 Schedule
18U 2017 Tournaments 

14U 2017 Tournaments 

​​     
 June 23rd-25th  POLAR CRUSH-NE COLLEGE SHOWCASE    Devens, Ma

​​     


l
 June 28 thru July 2  TNT College Showcase  PA 

l
 

​​     
 July 5th  RI 18U State Championship    
​​     
 July 5th  RI 14U State Championship    
​​     
July 7th-9th Tradition College Showcase CT 
​​     
 
​​     
 July 14th-16th Cape Cod showcase MA
​​     
 
​​
 July 21st-23rd DUDLEY SHOWCASE


​​     
 Aug 4th-6th Rockem Shockem RI
​​